به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، یوسف پایدار روز دوشنبه با بیان اینکه مجموعه نظارت و بازرسی بر اساس تکالیف محوله به رغم وجود محدودیت های کرونایی در استان رسیدگی به شکایت های مردمی را در اولویت اقدامات خود قرار داده است، گفت: در ۲ ماهه اول سال جاری نظارت و بازرسی از واحدهای نانوایی و آردسازی استان همانند سال گذشته استمرار داشته و در راستای حقوق مصرف کنندگان و شهروندان عزیز اقدامات نظارتی تشدید خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت مستمر و روزانه کمیته پایش واحدهای نانوایی در استان، افزود: با همکاری سایر دستگاه های متولی و با حضور نمایندگان صمت، فرمانداری، غله، بهداشت و کارشناسان اتحادیه واحدهای نانوایی مورد بررسی قرار گرفته است و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، ادامه داد: در بازرسی های کمیته پایش ۱۲۹ واحد مورد بازدید قرار گرفته و سهمیه تخصیصی ۱۰ واحد به میزان ۵۸ تن با احراز تخلف عرضه خارج از شبکه ، تعلیق شده است.

پایدار همچنین از کسر سهمیه ۲۴ واحد به میزان حدود ۵۳ تن، به دلیل تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و عدم تمکین به قوانین نظام صنفی خبر داد و اظهار کرد: مجموعه نظارت و بازرسی در کنار سایر دستگاه های مسوول در جهت حفظ و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با متخلفان براساس قوانین نظام صنفی برخورد خواهد کرد.

منبع: ایرنا