به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، جواد رحمتی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان گفت: با بحران کم آبی مواجه هستیم و باید تمهیدات اساسی اندیشیده شود تا ایام باقی مانده از پیک امسال را بدون تنش بگذرانیم.

وی تصریح کرد: وضعیت آبی استان در نقطه سر به سر قرار دارد و میزان تولید و مصرف برابر است.

رحمتی تاکید کرد: کاهش آب کشاورزی مطرح است و باید برنامه ریزی لازم برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی از سد بوکان با هماهنگی استان آذربایجان غربی و همچنین نحوه جایگزینی آن بررسی شود.

وی اظهار داشت: با توجه به کاهش میزان بارندگی در سال آبی جاری تلاش شده با تنش آبی به خصوص در آب شرب مواجه نشویم و این موضوع در استان به خوبی مدیریت شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: برای تمامی سدها برنامه ریزی های لازم برای منابع و مصارف انجام گرفته و برای سدهای ارس، خداآفرین و بوکان که بین استانی است با همکاری و هماهنگی استان های همجوار برنامه ریزی مشترک انجام شده است.

وی با بیان اینکه اساس سدسازی سیاست درستی است یادآور شد: اگر سد و ذخیره سازی آب نبود اکنون کشاورزی با مشکل مواجه بود.

رحمتی افزود: متاسفانه از گذشته نگاه به حوزه منابع آبی کشور نگاه مصرف گرایانه بوده است بطوری که هنداونه که بسیار پرآب بر است را در داخل کشور تولید و آن را صادر می کنیم انگار آب کشور را صادر می کنیم.