اخیرا تصویر برگه ای در فضای مجازی منتشر شده است که هیئت رئیسه مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی از نمایندگان درخواست کرده اند تا نظر خود را برای معرفی و پیشنهاد گزینه های مدیرکلی راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و آب منطقه ای آذربایجان اعلام کنند.

مجمع نمایندگان استان باید به مردم و شهروندان حوزه انتخابیه خود پاسخ دهند که طبق کدام قانون اجازه دارند در انتصاب، معرفی و یا پیشنهاد مدیران دولتی نقش داشته باشند.

همچنین در پایان این برگه به صراحت اعلام شده تا نتیجه را به دیگران و رسانه ها اعلام نفرمایند که اگر این کار قانونی است، چرا نباید مردم و رسانه ها از آن اطلاع داشته باشند؟

همچنین قابل ذکر است اخیرا شایعه هایی بر دخالت نمایندگان در انتصاب و تغییر مدیران دولتی شهرستان ها نیز دست به دست می شد که این شایعه ها با انتشار برگه مورد اشاره به واقعیت نزدیک تر شد.