به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، فرخ مطلبی فر از افزایش ۴۸ درصدی بارش ها طی سال آبی جاری نسبت به سال گذشته در استان خبر داد و گفت: میانگین بارش در آذربایجان شرقی، از اول مهر تا ۲۸ بهمن ماه سال جاری ۱۷۵.۱ میلیمتر به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد و نسبت به بلند مدت ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: بیش ترین میزان بارندگی در سال زراعی جاری با حدود ۲۲۵.۸ میلیمتر از شهرستان چاراویماق و کمترین میزان بارندگی با ۱۳۹.۷ میلیمتر از شهرستان اهر به ثبت رسیده است.

این مسئول تصریح نمود: میزان بارندگی ثبت شده در سال زراعی جاری از شهرستان تبریز ۱۷۷.۳ میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته ۶۲.۶ درصد و نسبت به بلند مدت ۵۹.۳ درصد افزایش داشته است.