زاهد محمودی در گفتگو با خبرنگار اهر خبر (اهر نیوز) ضمن بیان اینکه مصوبه عزل شهردار اهر به هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی ارسال شده است، گفت: هفته آینده نظر قطعی هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی در مورد مصوبه شورای شهر اهر مبنی بر عزل یا عدم عزل شهردار اهر اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه کمال امید تا اعلام نظر قطعی هیئت تطبیق شهردار اهر است، افزود: طبق ماده ۸۰ قانون شوراها، هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان (متشکل از فرماندار، رئیس دادگستری و نماینده شورای اسلامی استان)، دو هفته فرصت قانونی دارد تا در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی نظر خود را اعلام نظر نمایند که در مورد مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر اهر در مورد شهردار نیز پس از دریافت مصوبه بلافاصله جلسه هیئت تطبیق تشکیل و مصوبات از نظر شکلی و محتوایی مورد بحث و بررسی اعضای هیئت قرار گرفت.

فرماندار شهرستان اهر در پایان گفت: با وجود زمان دو هفته ای، طی هفته آینده مدارک و بررسی‌های لازم در مورد مصوبه شورای اسلامی شهر جمع آوری و نظر نهایی هیئت در مهلت مقرر اعلام خواهد شد.