محمدرضا داداشی در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان اهر، با اشاره به این که اساتید دانشگاه ها نقش بسزایی در عمومی کردن مبارزه با مواد مخدر دارند، افزود: مبارزه با مواد مخدر تنها وظیفه یک دستگاه و نهاد نیست، بلکه مردم نیز بایستی در مبارزه با مواد مخدر رغبت نشان دهند.

وی با اعلام اینکه همایشی تحت عنوان همایش اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه پیام نور واحد اهر برگزار خواهد شد، گفت: طبق روال گذشته سایر دانشگاه ها میزبان این همایش بودند که این بار نیز دانشگاه پیام نور برای برگزاری همایش مبارزه با مواد مخدر اعلام آمادگی کرده است.

رئیس دانشگاه پیام نور واحد اهر ادامه داد: به نظر بنده وقتی همایش مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه ها و یا مراکز علمی برگزار می شود به منزله این است رنگ و بوی علمی به خود می گیرد و اگر نتایج این همایش ها علمی تر باشد، یقیناً در آینده نتیجه ای مطلوب خواهد داشت.

داداشی در پایان برپایی نمایشگاه عکس و پوستر تهدیدها و آسیب های مواد مخدر در کنار همایش اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر را ضروری دانست و گفت: دانشگاه پیام نور واحد اهر تاکنون مقدمات برگزاری همایش را محیا کرده که امیدواریم دستگاه های ذیربط نیز در برگزاری هرچه باشکوه تر و پرمحتوا تر این همایش همکاری های لازم را انجام دهند.