به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، سید محمد عابدی در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر شهرستان اهر گفت: با توجه به اینکه پژوهشگران شهرستان اهر در عرصه های تحقیق و پژوهش به موفقیت هایی دست می یابند لازم است از عملیاتی شدن ایده های این پژوهشگران حمایت شود که از ادارات، دانشگاهها ومراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان انتظار داریم با این پژوهشگران همکاری داشته باشند .

وی افزود: همچنین شناسایی پژوهشگران و نخبگان شهرستان اهر که ممکن است در شهرهای دیگر نیز ساکن باشند از اولویت های دیگر است .

فرماندار شهرستان اهر با بیان اینکه پژوهشگران و نخبگان از ثروت های مهم جامعه هستند گفت: لازم است برای دلگرمی پژوهشگران با تشویق هایی که هر چند ممکن است ناچیز باشد، عزم آنها را برای ترغیب در جهت توسعه پژوهش در جامعه بیشتر کنیم .

عابدی با بیان اینکه بیشتر پژوهشگران شهرستان اهر در جشنواره های استانی، ملی و بین المللی صاحب عناوین مختلفی هستند خواستار تداوم کسب این عناوین با ارایه ایده های نو که امروز دنیا به آنها نیاز دارند شد .

گفتنی است در این همایش تعدادی از پژوهشگران شهرستان اهر، دغدغه های خود را در حوزه پژوهش بیان کردند و در پایان نیز از ۳۰ پژوهشگر برتر شهرستان اهر تجلیل شد.