به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، استاد حسین عزتی‌، رئیس کمیته آرنیس ایران به عنوان نماینده انحصاری آرنیس در ایران، خاورمیانه و کشورهای شرق اروپا از سوی فدراسیون کالی اسکریما آرنیس فلیپین (PEKAF) و فدراسیون جهانی کالی آرنیس اسکریما (WEKAF) منصوب شد.

گفتنی است استاد حسین عزتی متولد و ساکن شهرستان اهر است که بنیانگذار اهری سبک جهانی آذران رزم می باشد و ریاست کمیته آرنیس ایران را بر عهده دارد.