به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، صابر تقویمی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان هریس، افزود: بر همین اساس هم اکنون فرهنگ خانوادگی، هویت مجازی، زبان مجازی و هرج و مرج مجازی به عنوان سه متغیر وابسته فضای مجازی است که باعث تغییر شکل ارتباطات اجتماعی و خانوادگی و همچنین ایجاد بی هویتی و گسست نسلی شده است.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی بخشی به جوانان در خصوص خطرات ناشی از بیماری های ژنتیکی و وراثتی، ایجاد مرکز مشاوره ژنتیک در شهرستان هریس را خواستار شد.

تقویمی، لزوم توجه به امور جوانان و برنامه ریزی هدفمند برای ساماندهی امور جوانان را اولین خاکریز سایبری در برابر تهاجم نرم دشمن دانست.

وی مساله اصلی جوانان را بیکاری عنوان کرد و با اشاره به عدم سنخیت رشته ها و محتواهای درسی برای بازار کار و همچنین عدم حرفه آموزی تحصیل کردگان دانشگاهی و دبیرستانی، به لزوم هدایت تحصیلی و شغلی مناسب برای نوجوانان و جوانان و همچنین حرفه آموزی و کاربردی کردن تحصیلات جوانان تأکید کرد.

فرماندار هریس، بر ضرورت آگاهی و مطالعه والدین جهت پیشگیری از شکاف نسلی که از تراکم اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی ناشی می شوند، تاکید کرد.