به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بیت الله عبدالهی ظهر پنج شنبه در جمع مدیران ادارت شهرستان هریس بیکاری را ابرچالش پیش روی دولت و مردم دانست و عدم حل این معضل را عامل ایجاد بحرانهای اجتماعی، سیاسی و در نهایت امنیتی برشمرده و اصلاح سیستم اداری و بانکی و بویژه حمایت همه جانبه ادارات از کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی را تنها راه برون رفت از این مشکل بیان کرد.

نماینده مردم شهرستان های اهر و هریس در ادامه اولویت برنامه کاری شهرستان هریس را اتمام بزرگراه تبریز-هریس – اهر و گشایش در عملیاتی نمودن معادن مس موجود در منطقه دانست.

وی افزود: ضمن پیگیری مسائل شهرستان از مرکز عمده تصمیم گیری، ادارات شهرستان نیز می بایست با تفسیر قوانین به نفع مردم در امور سرمایه گذاران گشایش به عمل آورند.

عبدالهی با اشاره به اعتبارات محدود دولت برای بخش عمرانی، فعال شدن سیستم آموزش و نوآوری در صنایع دستی و کوچک را از اهم راهکارهای موجود برای افزایش اشتغال و درآمدزایی برای آحاد مردم شهرستان بیان کرد.

 وی با اشاره به خسارات بیش از ۶۰ درصدی محصولات زراعی و باغی شهرستان در سیل اخیر وخشکسالی امسال، اقدامات لازم جهت تخصیص اعتبارات ویژه برای تخفیف اثرات ناشی از خشکسالی و سرمازدگی محصولات زراعی و باغی  وافزایش سهمیه اعتبارات بانکهای شهرستان برای اعطای وام به کارآفرینان و جوانان جویای کار را به عمل آورد.

 

منبع: مهر