به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، جواد رحمتی در جلسه شورای مسکن استان تاکید کرد: تمامی مصوبات شورای مسکن استان باید اجرایی شود و در حوزه زیرساختی از جمله آب و برق نیز مصوبات همزمان با آغاز عملیات ساخت باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: در شورای مسکن استان سیاستگذاری کلی انجام می‌شود و براساس آن تکالیف تمامی فرمانداران مشخص می‌شود که باید مصوبات جلسه را پیگیری و اجرا کنند.

رحمتی اظهار داشت: در شهرهایی که با مشکل تأمین زمین مواجه هستیم باید اطلاع رسانی در خصوص طرح خود مالکی انجام گیرد تا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.

وی گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به آماده سازی زمین و معرفی افراد هرچه زودتر اقدام کند.

منبع: مهر