به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، یازدهمین دوره جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه ارسباران (قره داغ) برگزار شد و هیئت داوران جشنواره پس از شور و بررسی آثار حاضر، آرای خود را در بخش صحنه ای اعلام کردند.

آرای هیئت داوران به شرح زیر می باشد:

بخش بروشور: هیئت داوران دراین  بخش جایزه برتر خود را شامل تندیس جشنواره و جایزه نقدی به طراح بروشور نمایش عاشق خورشید، آقای حمیدرضا رزاقی اهدا می نماید.

بخش موسیقی: هیئت داوران دراین بخش با اهدای لوح تقدیر از موسیقی نمایش روز از نو  آقای محمدرضا نوروزی تقدیر می نماید.

همچنین هیئت داوران دراین بخش جایزه بهترین موسیقی خود را شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی، به آقایان حسین دادور  و  میثم رسولیان بخاطر موسیقی نمایش یاشانمامیش بیر سئوگی اهدا می نماید.

بخش طراحی صحنه: هیئت داوران در این بخش با اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی از طراح صحنه نمایش در ۱۵دقیقه به ۲۰، سرکار خانم فرناز فتح راضی تقدیر می نماید.

بخش طراحی لباس: هیئت داوران جشنواره در این بخش با اهدای لوح تقدیر از طراحی لباس نمایش کلاغها واسه خودشون گرگی شدن تقدیر می نماید.

رتبه سوم بازیگری زن: هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی، رتبه سوم بازیگری زن را مشترکا به خانم ها سهیلا میرزا خانی برای نمایش روز از نو و فرنوش فهیمی برای نمایش کلاغها واسه خودشون گرگی شدن تقدیم می نماید.

رتبه دوم بازیگری زن: هیئت داوران در این بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از سرکار خانم مهتاب زند برای بازی در نمایش : ماهی عاشق تقدیر به عمل می آورد.

رتبه اول بازیگری زن: هیئت داوران دراین بخش با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از سرکار خانم فاطمه نصیری بازیگر نمایش یک کوک اضافی تقدیر می نماید.

رتبه سوم بازیگری مرد: هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از آقای محمدجواد شریفی بازیگر نمایش روز از نو تقدیر می نماید.

رتبه دوم بازیگری مرد: هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از آقای میلاد صادق زاده بازیگر نمایش ماهی عاشق تقدیر به عمل می آورد.

رتبه اول بازیگری مرد: هیئت داوران در این بخش با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از آقای علیرضا ناصحی برای نمایش هیچی نگو تقدیر می نماید.

رتبه سوم کارگردانی: هیئت داوران در این بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از کارگردان نمایش یک کوک اضافی، سرکار خانم فاطمه نصیری تقدیر به عمل می آورد.

رتبه دوم: هیئت داوران در این بخش لوح تقدیر و جایزه نقدی خود را به سرکار خانم سهیلا میرزاخانی بخاطر نمایش روز از نو اهدا می نماید.

رتبه اول کارگردانی: هیئت داوران دراین بخش با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از کارگردان نمایش ماهی عاشق، آقای مهدی جودکی تقدیر می نماید.

رتبه سوم نمایشنامه نویسی: هیئت داوران جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی را به نویسنده نمایش لیلا، افق ایرجی اهدا می نماید.

رتبه دوم نمایشنامه نویسی: هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از نویسنده نمایش شاید وقتی برگردد، سرکار خانم نسیم عموزاده تقدیر به عمل می آورد.

رتبه اول نمایشنامه نویسی: هیئت داوران دراین بخش انتخابی ندارد.

هیئت داوران پس از مباحث فنی پیرامون رپرتوار یازدهمین جشنواره سراسرب تئاتر کوتاه ارسباران(قره داغ) در تهران، نمایش های زیر را به دبیرخانه جشنواره پیشنهاد کرد:

نمایش ماهی عاشق به کارگردانی مهدی جودکی

نمایش روز از نو به کارگردانی سهیلا میرزاخانی

نمایش یک کوک اضافی به کارگردانی فاطمه نصیری

نمایش کلاغها واسه خودشون گرگی شدن به کارگردانی فرزاد علی بابائی