به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دکتر کریم زارع با بیان اینکه شهرستان اهر دارای پتانسیل های غنی از صنعت، معدن، گردشگری و غیره دارد سوق دادن رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر را به این پتانسیل های منطقه بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: با استفاده از دانش و علم نوین روز و تربیت پژوهشگران و نخبگان در این واحد دانشگاهی می توان بسیاری از مشکلات منطقه را حل کرده و باعث رشد و توسعه شهرستان باشیم و برای رسیدن به این موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر کمک خواهد کرد.

وی رسیدن به اهداف والا و موفقیت های روز افزون و پیشرفت در علم و فناوری نوین روز را در گرو خودباوری دانست و گفت: اگر فردی خود را باور داشته باشد می تواند در همه چیز به اوج علم و دانش برسد و از دانشجویان و پژوهشگران خواست خود را باورداشته باشند و از تلاش و علم پژوهی دست برندارند چرا که پیشرفتهای علمی و پژوهشی در هر جامعه ای با تلاش و کوشش فراوان بدست می آید و مردانی هستند که با دست خالی کارهای بزرگی انجام داده اند.

وی در ادامه به تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی بعد از انقلاب شکوهمند اسلام نیز اشاره کرد و افزود: با تدبیر و دور اندیشی حضرت امام خمینی (ره) و اهداء یک میلیون تومان از طرف ایشان اولین گام در جهت تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی برداشته شد و این دستان پر برکت ایشان بود که توانستیم در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی را نه در کشور بلکه در بیرون از مرزهای کشور نیز توسعه دهیم.

زارع در پایان با مقاله ای تحت عنوان نانو تکنولوژی به ارائه دیدگاه های خود و دانشمندان در مورد علم نانو تکنولوژی، سوالات، کاربردها و غیره آن را برای حاضرین در کنفرانس مطرح کرد.