به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، محسن خادم عرب باغی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس درحالی که در سال ۹۵ به مدت ۳ سال برای ریاست این سازمان ابقا شده بود، امروز از سمت خود استعفا کرده است.

عرب باغی دلیل استعفای خود را کاهش اختیارات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و تنزل جایگاه این مناطق در برنامه ششم، عدم اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد و تفیض اختیار وزارتخانه ها به سازمان های مناطق آزاد در محدوده های مصوب این مناطق عنوان کرده است.

گفتنی است در این خصوص آقای مرتضی بانک، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در این خصوص اعلام نظر نکرده است.