به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، عادل کاظمی گفت: دلیل بعضی از خاموشی‌ها و قطعی‌های برق در تبریز سرقت کابل و تجهیزات می باشد، از اوایل سال ۱۴۰۰ تا کنون ۷ میلیارد تومان سرقت تجهیزات اتفاق افتاده است.

وی گفت: شرکت توزیع نیروی برق تبریز، سه شهرستان تبریز، اسکو و آذرشهر را پوشش می‌دهد، یک میلیون و ۵۰ هزار مشترک در حوزه عنلیاتی شرکت داریم.
وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌هایی که دوستان در شهرداری مطرح می‌کنند، زمینی بودن اغلب شبکه های ماست، منشا برخی از خاموشی‌ها و قطعی‌های برق در تبریز سرقت کابل و تجهیزات است، الان مجبور شده‌ایم در نصب تجهیزات از جوش استفاده کنیم.
وی به سرقت های صورت گرفته تجهیزات برق اشاره کرد و افزود: دلیل بعضی از خاموشی‌ها و قطعی‌های برق در تبریز سرقت کابل و تجهیزات می باشد، از اوایل سال ۱۴۰۰ تا کنون ۷ میلیارد تومان سرقت تجهیزات اتفاق افتاده است.
مدیر عامل شرکت توزیع برق تبریز خبر داد: در چند هفته آتی، شهروندان مطلوبیت روشنایی بهتری را در شهر شاهد خواهند بود.
وی اظهار داشت: هزینه اجرای روشنایی در هر کیلومتر از جاده‌های ارتباطی روستاهای الحاقی به تبریز، ۸۰۰ میلیون تومان است، این درحالیست که تامین روشنایی جاده‌ها برعهده اداره راه است و این امر باعث شده برای تامین روشنایی این جاده‌ها با مشکلاتی مواجه شویم.
وی گفت: هنگام صدور پروانه احداث برای مجتمع‌های بزرگ تجاری، موقعیت ایجاد پست‌های برق موردنیاز این مجتمع‌ها مدنظر قرار گیرد.
کاظمی خبر داد: در تامین برق غیردائم چالش بزرگی داریم و ماهانه میلیاردها تومان از قبل انشعاب غیرمجاز برق خسارت وارد می‌شود.

منبع: نصر نیوز