به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، اسامی نهایی کاندیدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهر و هریس منتشر شد.

اسامی کاندیداها بر اساس حروف الفبا به شرح زیر می باشد:

 • آقانژاد، حامد
 • اسلامی، محمد
 • جعفری یخفروزانی، سعید
 • جوانشیر، اردشیر
 • حسن پور، سیامک
 • حیدری، نسیم
 • دین پرور، عصمت
 • رسولی، هاشم
 • سعیدی عباس آباد، مقصود
 • سیف زاده مقصودلو، محمدعلی
 • طاهر کلوانق، نصرالله
 • عبدالهی، بیت الله
 • علی نژاد فرد، عبدالعلی
 • فیروزی امند، فاطمه
 • قرداشخانی، علیرضا
 • محرم زاده یخفروزان، احمد
 • مرادی، معبود
 • نعمت پور، ناصر
 • نوامید هیق، غلامحسین