به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دکتر نادر اسدی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر برگزار شد، با اشاره به اینکه آگاهی و بیداری در مناسبت روز دانشجو تبلور و ظهور پیدا می‌ کند، گفت: آگاهی به این معنی نیست تنها به مسائل روز اشرافیت داشته باشیم و صرف دانستن علوم و شناخت اطراف کافی نیست بلکه این شناخت‌ ها و دانستن علوم بایستی توأم با بیداری بوده باشد.

وی اظهار کرد: بازگو کردن فلسفه وجود روز دانشجو در این برهه از زمان، قابل‌ توجه و حائز اهمیت است و ۱۶ آذر تبلور دو اصل مهم آگاهی و بیداری است که دانشگاه‌ ها بیشتر با آن‌ ها سر و کار دارند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر اضافه کرد: این‌ که می‌ بینیم گروهک تروریستی به نام داعش به وجود می‌ آید، باید از فلسفه وجودی آن اطلاع داشته باشیم و از طرفی هم بایستی ضمن بیداری بدانیم که حامیان آن‌ ها با چه هدفی داعش را تشکیل داده‌ اند.

دکتر اسدی نام‌  گذاری دولت اسلامی در جنایت‌ های داعش را برای اسلام و مسلمانان خطرناک دانست و گفت: اتفاقات سال ۱۳۳۲ در دانشگاه تهران نشان‌ دهنده این بود که دانشجویان نسبت به مسائل روز کشور اطلاع و آگاهی داشتند و امیدواریم دانشجویان امروزی نیز ادامه‌ دهنده راه همان دانشجویان دیروز باشند و صرفاً در شبکه‌ های اجتماعی فضای مجازی گم نشوند.

وی در پایان بابیان اینکه اغلب مطالبی که تحت عنوان آگاهی دهی در فضای مجازی منتشر می‌شود، شاید آن آگاهی که انتظار داریم را به ما ندهد، بیان کرد: در این خصوص بیداری به ما کمک می‌ کند تا به اصل واقعیت‌ ها پی ببریم.