به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دکتر بهبود جعفری در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش که پیش از ظهر امروز (چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۷) برگزار شد، با اشاره به طرح پیشنهادی بودجه سال ۹۷ شورای عالی استان ها، اظهارداشت: در جلسه قبل کلیات طرح فوق مصوب گردید و در این جلسه نیز جزئیات بودجه توسط اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که اصلاحات و نظرات اخذ شده به پیوست به کمیسیون اصلی ارجاع شد.

وی درباره طرح ۲ فوریتی الحاق بند ۱۰ به ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، گفت: با توجه به اینکه اعضای شورای اسلامی استان نمایندگان مردم هستند و از طرفی با توجه به خاستگاه مردمی با نیازها و مقتضیات محلی آشنایی دارند و با استناد اصل هفتم قانون اساسی شورا از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند، لذا حذف این رکن از ترکیب از جهت قانون اساسی و منافع مردم و شان و جایگاه شورا مغایرت دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای عالی استانها در پایان گفت: بنابراین بند ۱۰ به صورت الحاقی که ۳ نفر از اعضای منتخب شورای اسلامی استان به عضویت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان درآید اصلاح شد و در اجلاس روز پنج شنبه مطرح و بررسی خواهد شد.