به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، سید اسماعیل موسوی در گفت وگو با خبرنگاران گفت: براساس تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی ارائه گواهی عدم سوء پبیشینه برای داوطلبان شرکت در انتخابات ضروری است.

وی افزود: برهمین اساس داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی در هنگام ثبت نام باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه کنند.

موسوی از همه علاقمندان به داوطلبی عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا درخواست می شود با مراجعه به نیروی انتظامی برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام کنند.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری بوشهراظهار کرد: کسانی که پیش از این گواهی را دریافت کرده اند مشروط به اینکه از تاریخ صدور آن گواهینامه بیش از سه ماه نگذشته باشد، می توانند از آن استفاده کنند.