به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، زاهد محمودی در گفتگو با خبرنگاران با اعلام اینکه ارزیابی عملکرد فرمانداری های سراسر کشور توسط مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور هر ساله انجام می شود و در ماه های پایانی سال آتی اعلام می گردد، گفت: بر اساس شاخص های ارزیابی تعریف شده توسط وزارت کشور، فرمانداری شهرستان اهر توانست رتبه دوم را در بین فرمانداری های استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۶ کسب کند.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی ها بر اساس شاخص های صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری و ارتقای سلامت نظام اداری انجام شده است، افزود: برابر ارزیابی انجام شده از سوی کارشناسان وزارت کشور در سامانه جامع مدیریت عملکرد سازمانی، فرمانداری شهرستان اهر توانست بر اساس مستندات ارائه شده هزار و ۲۴۵ امتیاز از هزار و ۵۰۰ امتیاز کسب و در بین ۲۱ فرمانداری استان رتبه دوم را بعد از تبریز به دست آورد.

فرماندار شهرستان اهر در پایان اهتمام و تلاش کارکنان فرمانداری را در تحقق این موفقیت مهم عنوان کرد و گفت: بایستی ارتقای نقاط قوت و تقویت نقاط قابل بهبود در دستور کار همه بخش ها و ادارات شهرستان قرار گیرد.