به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، سید محمد عابدی در جلسه دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان اهر گفت: تا سال ۹۲ میزان اعتبارات دهیاری های شهرستان اهر تنها ۲۰ میلیارد ریال بود که این میزان در سه سال گذشته ۳ و نیم برابر یعنی ۷۰ میلیارد ریال است .

وی افزود: در تمامی روستاهای شهرستان اهر حداقل یک طرح عمرانی در بخش های طرح هادی، برق رسانی، گازرسانی و آسفالت اجرا می شود .

فرماندار شهرستان اهر گفت: از روستائیان نیز انتظار داریم جهت تسریع در اجرای طرح های عمرانی از جمله طرح های هادی و آسفالت راهها مشارکت داشته باشند .

وی گفت: تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان اهر از نعمت گاز و ۹۹ درصد روستاها نیز از برق بهره مند هستند .

فرماندار شهرستان اهر همچنین با اشاره به فرا رسیدن سال جدید از دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان اهر خواست زیباسازی و پاکسازی ورودی های روستاها و همچنین داخل روستاها را برای استقبال از سال جدید و مسافران در اولویت قرار دهند.

عابدی گفت: با توجه به ماه های پایانی دوره چهارم شوراهای اسلامی از دهیاران و شوراهای اسلامی فعلی روستاها انتظار داریم بیش از پیش در کارهای خود جدی باشند و به خاطر ماه های پایانی این دوره از شوراها از اجرای کارها غفلت نکنند و همچنین از افراد وارد و کاربلد نیز بخواهند در انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شرکت کنند.