به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، رئیس شورای اسلامی شهر اهر روز گذشته طی گفتگوی کوتاه با یکی از رسانه های محلی کلیبر از عزل شهردار اهر خبر داد و گفت: شورای اسلامی شهر اهر در نشست شب گذشته خود، کمال امید را از مقام شهرداری عزل کرده است.

ابوالفضل ابایی دایلاری در خصوص دلایل عزل شهردار اهر گفت: کمال امید به دلیل عدم اقامت در محل خدمت خود، یکی از شرایط احراز صلاحیت برای شهرداری را از دست داده و از مقام خود بر کنار شده است.

شهردار اهر نیز در واکنش به این خبر ضمن تکذیب عزل خود خاطرنشان کرد: من هم چنان رسماً و قانوناً شهردار اهر هستم و مصوبه عزل شهردار فاقد وجاهت قانونی است.

مهندس کمال امید همچنین افزود: تعداد اعضای حاضر در نشست شب گذشته شورای اسلامی شهر اهر کم تر از حد نصاب قانونی بوده که بنابراین مصوبه دیروز این شورا وجاهت قانونی ندارد.

گفتنی است بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از تأیید هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین، رسمی و قابل اجرا خواهد شد.

با توجه به اینکه جلسه هیئت تطبیق امروز (۹ مهر ۱۳۹۸) تشکیل خواهد شد، مشخص نیست دلیل جوسازی رئیس شورای اسلامی شهر اهر در سکوت سخنگوی شورا قبل از نهایی شدن موضوع چیست و چه عجله ای برای عزل فوری شهردار شهر تاریخی و فرهنگی اهر دارد!

شهردار اهر در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران از دخالت برخی اعضای شورا در عزل و نصب های داخلی شهرداری خبر داده بود و اعلام کرده است که جلوی زیاده خواهی و منفعت طلبی برخی از شوراها خواهم ایستاد و امانت مردم را فدای زیاده خواهی ها نخواهم کرد.