به‌ گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بر اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، در پایان سال آبی ۹۹-۹۸ متوسط میزان بارندگی‌ها ۳۱۷.۷ میلیمتر به ثبت رسید، در حالی‌که این رقم در سال آبی گذشته ۳۴۲.۱ میلیمتر (معادل هفت درصد کاهش) بود.

پرونده این سال آبی در حالی بسته شد که میزان بارندگی در ۶ حوضه اصلی آبریز شامل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرقی و قره قوم نسبت به میانگین یازده ساله ۳۷ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت (۵۱ ساله)، ۲۷ درصد افزایش داشت.

بیشترین میزان بارندگی‌ها در پایان سال آبی کشور با ثبت ۴۹۱.۸ میلیمتر بارش مربوط به حوضه آبریز دریای خزر بوده که نسبت به مدت مشابه با کاهش ۱۴ درصدی همراه است و کمترین میزان بارش‌ها نیز با ۱۴۸.۶ میلیمتر و ۲۴ درصد افزایش به حوضه آبریز مرزی شرق اختصاص دارد.
همچنین در این مدت ارتفاع بارش‌ها در حوضه‌ آبریز خلیج فارس و دریای عمان ۴۴۹.۷ میلیمتر، قره قوم ۲۹۱.۷ میلیمتر و فلات مرکزی ۲۳۲.۵ میلیمتر بوده است.
میزان بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی امسال ۳۶۶.۱ میلیمتر بوده که با ۲۶ درصد بیشترین اختلاف را در مقایسه با سال آبی گذشته نسبت به دیگر حوضه‌های آبریز داشته است.
منبع: ایرنا