به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، گفت: از میان ۲۹.۵ میلیون مشترک خانگی در کشور، ۸.۵ میلیون در رده‌ مشترکان کم‌مصرف قرار می‌گیرند که بر اساس این طرح، برق این عده رایگان خواهد شد.

عادل کاظمی با اشاره به طرح جدید وزارت نیرو با عنوان «برق امید» اظهار داشت: دستورالعمل اجرایی طرح برق امید در دست تدوین است و پیش‌نویس آن در وزارت نیرو تنظیم شده است.

وی خاطرنشان کرد: براساس این طرح، مشترکان خارجی به سه رده کم‌مصرف، خوش‌مصرف و پرمصرف تقسیم شده است.

کاظمی ادامه داد: مشترکانی در رده کم‌مصرف قرار می‌گیرند که میزان مصرف ماهانه‌ آنها کمتر از ۸۰ کیلو وات باشد. در این طرح، مشترکان با مصرف ماهانه بین ۸۰ تا ۲۰۰ کیلووات ساعت را مشترکان خوش‌مصرف نامیده می‌شوند و در نهایت مشترکان با مصرف ماهانه بیش از ۲۰۰ کیلووات ساعت در رده مشترکان پرمصرف قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح، ترغیب مشترکان به مصرف بهینه است؛ یادآور شد: در این طرح، برق مصرفی مشترکان کم‌مصرف رایگان خواهد بود و امکاناتی برای مشترکان پرمصرف جهت نصب سلول‌های خورشیدی فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، تصریح کرد: از میان ۲۹.۵ میلیون مشترک خانگی در کشور، ۸.۵ میلیون در رده‌ مشترکان کم‌مصرف قرار می‌گیرند که بر اساس این طرح، برق این عده رایگان خواهد شد.

منبع: فارس