به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد طی بخشنامه ای به مدیران عامل مناطق آزاد دستور داد از هرگونه جذب، به‌ کارگیری و جابه‌جایی نیروی انسانی جدید در مناطق آزاد خودداری کنند.

در این نامه که به امضای معاون سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد رسیده است، دستور داده شده از عزل و نصب افراد در پست‌های مدیریتی تا زمان استقرار دولت جدید خودداری شود.

براین اساس از مدیران عامل این مناطق خواسته شده است نسبت به ترخیص افرادی که در سال‌جاری جذب شده‌اند تا یک هفته اقدام شود و مسوولیت عدم اقدام نیز بر عهده مدیران عامل خواهد بود.
این بخشنامه به استناد بند الف تبصره هشت بودجه ابلاغی سال ۱۴۰۰ در خصوص ممنوعیت هرگونه جذب، به‌کارگیری و جابه‌جایی نیروی انسانی جدید در مناطق آزاد و دستور دبیر شورای عالی مناطق آزاد صادر شده است.

شنیده‌ها حاکی از آن است، با وجود مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور و دستورات صادره، مدیران عامل مناطق آزاد در ماه‌های پایانی دولت نسبت به جذب افراد جدید و تبدیل وضعیت سازمانی افرادی خاص در سازمان‌های مناطق آزاد اقدام کرده‌اند که باید براساس این بخشنامه نسبت به لغو همه آنها تا یک هفته اقدام کنند.

اضافه می‌شود، بدلیل قوانین خاص مناطق آزاد و عدم نظارت بر فرآیند جذب نیرو در این مناطق در طول سال‌های گذشته، این مناطق به‌عنوان حیات خلوت دولت تدبیر و امید مورد استفاده قرار گرفته و افراد ویژه منسوب به جریان‌های سیاسی و ستادهای انتخاباتی و نمایندگان مجلس بدون طی فرآیند به این مناطق جذب یا مامور به خدمت شده اند.
منبع: فارس