به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، سعید شبستری با اعلام این خبر گفت: تمامی شعب اخذ رای در سطح استان از شور و شوق و ازدحام بالایی برخوردار است و از تمامی مردم شریف استان به دلیل حضور پر شور در صحنه انتخابی دیگر قدردانی می کنم.

وی با اشاره به برگزاری دو انتخاب هماهنگ ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در تمام سطح استان و انتخابات میاندوره ای در دو حوزه اصلی اهر-هریس و مراغه- عجب شیر گفت: برای اولین بار در ۶ شهر استان شاهد برگزاری انتخابات به شکل الکترونیکی نیز هستیم و این مساله گام مهمی در راستای تحقق فعالیتهای اکلترونیکی در انتخابات است.

رییس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی افزود: در برخی شعب در سطح استان به دلیل تایید دیر هنگام برخی نامزدهای شورای شهر و روستا، باید تمامی لیست ها و سیستم کامپیوتری تصحیح می شد و این مورد کمی زمانبر بود اما مساله توسط همکاران ستادهای مختلف به سرعت بررسی و مرتفع شد و در این لحظه مساله خاصی در این خصوص پیش رو نداریم.

وی با اشاره به حضور بیش از ۱۲ هزار و ۳۹۲ کاندیدای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح استان اشاره کرد و افزود: در سطح استان ۶۷۸۳ کرسی شورا وجود دارد و ۳۳۰ کرسی شهری و ۶۴۵۳ کرسی روستایی امروز برگزیدگان خود را خواهند شناخت.