به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، جلسه هیأت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های آذربایجان شرقی با حضور کلیه اعضای هیات مدیره و  بازرسان برگزار شد و بنا به تصمیم هیات مدیره بعلت چرخش مسولیت ها و استفاده از پتانسیل کلیه اعضای هیات مدیره  ترکیب جدید هیات رییسه خانه مطبوعات آذربایجان شرقی مشخص شد.
بنابر این گزارش، بر اساس تفاهم و همدلی  اعضای هیات مدیره این تشکل رسانه‌ای آقایان اسد بابائی  به عنوان رئیس هیأت مدیره و احمد مرادپور  به عنوان مدیرخانه مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان شرقی  تعیین شد .
همچنین بر اساس این تصمیم گیری، خانم حمیده بردباری به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای فرهاد باغشمال به عنوان دبیر خانه مطبوعات  و آقای علی حسین (بهرام) توفیقی نیز به عنوان خزانه دار خانه مطبوعات  تعیین  شدند.