به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، به همت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر و شهرداری اهر، آیین سنتی تکم گردانی در میدان های اصلی شهر به صورت نمادین برگزار شد.

«تکم» کلمه ای است ترکی که از «تکه» به معنای بز نر و ضمیر ملکی «م» تشکیل یافته است. «تکم» یعنی «بز نر من» در لغتنامه‌های ترکی و فارسی تکم به همین معنا آمده است.

در میان روستائیان و ایلات و عشایر تکه به بز نری گفته می شود که به سن بلوغ رسیده باشد و بز نر را گویند که پیشاپیش گلّه حرکت می کند و با اضافه کردن ضمیر ملکی، این کلمه به صورت تکم ادا می شود.

تکم چی فردی که تکم به دست دارد، تکه خود را از تکه تخته‌ای به ابعاد ۱۵ سانتی متر طول، شش سانتی متر عرض و سه سانتی متر ضخامت به شکل بز می ساخت و بعداً چهار تکه تخته نازک به اندازه هشت سانتی متر با میخ به چهار طرف آن طوری نصب می کرد که به جای دست و پای او باشد که متحرک بودند.

تکم چی ها که با گرداندن این عروسک چوبی و خواندن شعر نوید بهار می دهد، وقتی می آیند که زمین بعد از زمستان سرد شروع به نفس کشیدن می‌کند. اما در نغمات تکم چی ها موقع آمدنشان پنجاه روز مانده به اوّل بهار ذکر شده است.