به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بیت الله عبدالهی در آئین اختتامیه سیزدهمین جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه ارسباران با اشاره به اینکه ارتقاء و حمایت از جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه ارسباران خواسته و مطالبه مردمی است، گفت: عدم برگزاری آن و حتی تنزل جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه ارسباران به منزله حرکت در خلاف خواسته و انتظار مردم است.

وی افزود: معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار اخیر اعلام کردند که ۱۸ درصد بودجه فرهنگی کشور در اختیار وزارت ارشاد است که ما معتقدیم از همان ۱۸ درصد بودجه فرهنگی کشور، سهم شهرستان ها را به طور کامل تخصیص دهند.

نماینده مردم اهر و هریس در ادامه با ذکر این که گذشته و پیشینه با افتخار شهرستان اهر «فرهنگی و علمی» است، گفت: متاسفانه جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران با فقر مالی گریبانگیر است و بارها در این خصوص با مدیرکل ارشاد استان صحبت شده که اعلام نمودند حمایت مالی بیشتری از این جشنواره را نمی توانند انجام دهند.

عبدالهی تاکید کرد: اگر امکانات و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت عادلانه در بین شهرستان ها و استان ها توزیع شود، فعالیت های فرهنگی با کمبود منابع مالی و امکانات روبرو نمی شود.

وی در پایان ضمن بیان اینکه امیدواریم شاهد روزی باشیم که جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران به بین المللی ارتقاء یابد، گفت: جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران با همت والای جوانان هنرمند اهری به ایستگاه سیزدهم رسیده و اگر با همین همت و تلاش پیش بروند و به وعده های توخالی و شعارها توجه نکنند، این جشنواره رشد پیدا می کند.