به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مهندس زاهد محمودی در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی شهرستان اهر با بیان اینکه اعتیاد، منشأ بخش بزرگی از آسیب های اجتماعی کشور است، گفت: ایجاد مراکز ماده ۱۶ و جمع‌ وری معتادان متجاهر، از اقدامات بسیار مناسب دولت تدبیر و امید برای حل مشکل اعتیاد در کشور به شمار می رود.

وی مواد مخدر صنعتی را بزرگ‌ ترین تهدید علیه قشر جوان و نوجوان عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه نزدیک به ۲ هزار نوع مواد مخدر در جامعه وجود دارد، وظیفه دستگاه‌ ها به خصوص شورای اجتماعی و نیروی انتظامی در مبارزه و مقابله با توزیع و تبعات آن، بسیار سنگین‌ است.

فرماندار اهر در ادامه گفت: دستگاه‌ های متولی مسائل فرهنگی و اجتماعی باید در جامعه نسبت به کاهش آسیب‌ ها و خشونت احساس تکلیف کنند و به افرادی که به دلیل عدم وجود شرایط مناسب و به‌ طور ناخواسته مبتلا به اعتیاد و مواد مخدر شده اند، توجه ویژه ای داشته باشند.

مهندس محمودی یکی از دغدغه های اساسی مسئولان و مقامات عالی‌ رتبه کشور را مباحث فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: خوشبختانه ماده ۸۰ در برنامه پنج ساله ششم توسعه، ظرفیت عظیمی را ایجاد کرده که باید نهایت استفاده را از آن در جهت کاهش آسیب های اجتماعی به عمل آوریم.

وی با اشاره به اینکه ماده ۸۰ در برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه، تعبیری سند تحول بنیادین اجتماعی است، گفت: هدف تمامی جلسات، برنامه‌ ریزی و حتی ماده ۸۰ در برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه، پیشگیری و کاهش آسیب‌ های اجتماعی بوده و این قانون دستگاه‌ ها را ملزم می سازد تا حداقل برای کاهش ۲۵ درصد آسیب‌ ها تلاش کنند.

این مقام مسئول در ادامه افزود: دولت تدبیر و امید، شورای اجتماعی کشور و برنامه‌ های حوزه اجتماعی و فرهنگی را تحت عنوان اطلس آسیب‌ های اجتماعی و فرهنگی تدوین نموده و به تک‌ تک دستگاه‌ ها ابلاغ کرده است.

فرماندار اهر گفت: کاهش آسیب‌ های اجتماعی از الزامات شورای اجتماعی کشور است که دستگاه‌ های شهرستان اهر ملزم هستند با ارائه راهکار برای کاهش آسیب‌ های اجتماعی تلاش کنند تا سطح معنویت در جامعه ارتقاء داده شود.

زاهد محمودی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: در جلسه‌ ای که مسئولان عالی نظام در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مباحث اجتماعی و فرهنگی به آسیب‌ شناسی پرداختند، ۵ آسیب اجتماعی اولویت‌ دار را مشخص و برنامه‌ های آنان در همین راستا تدوین کرده اند که مسئولان موظف به ساماندهی و تشکیل شورای اجتماعی و تلاش در این حوزه شدند.

وی بیکاری جوانان را از دغدغه‌ های مهم مسئولین شهرستان اهر ذکر کرد و گفت: جوانانی که هیچ‌ گونه شغل و درآمدی ندارند، برای ما از دغدغه‌ های اصلی و مهم هستند که اگر شغل و معیشت مردم به‌ ویژه جوانان تأمین شود، شاید بسیاری از آسیب‌ هایی که امروز شاهد آنها هستیم ریشه‌ کن شوند.

فرماندار شهرستان اهر در پایان‌ بر لزوم احداث خانه سالمندان در شهرستان اهر تأکید کرد و خاطرنشان شد: صندوق بازنشستگی کشوری، اعتباری برای احداث خانه امید ویژه سالمندان و بازنشستگان اختصاص می‌ دهد که زمین این خانه می‌ بایست از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری تأمین شود که امیدواریم این اتفق در شهرستان اهر محقق گردد.