به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، راضیه عباسی معروفان از تصویب کلیات بودجه سال ۹۸ شهرداری اهر خبر داد و گفت: کلیات لایحه بودجه شهرداری اهر ۴۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه اعضای شورای اسلامی شهر اهر از این پس پروژه‌ های اولویت‌ داری که در زندگی مردم تاثیر زیادی خواهد داشت را بررسی می‌ کنند، اظهار داشت: اعصای شورای اسلامی شهر اهر سعی می‌ کنند تا پروژه‌ های اساسی و اولویت‌ دار را بر اساس بودجه سال ۹۸ و با توجه به کاهش کمک‌ های مالی دولت به شهرداری‌ ها، اولویت بندی نمایند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اهر ادامه داد: شهرداری اهر بودجه سال ۹۸ را ۴۵ میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود ولی با موافقت اعضای شورای شهر کلیات لایحه بودجه شهرداری اهر بر ۴۰ میلیارد تومان به تصویب رسید.

عباسی معروفان تصریح کرد: طبق قانون می بایست لایحه بودجه بر پایه میانگین بودجه تحقق یافته ۵ سال گذشته پایه ریزی و با افزایش ۲۰ درصدی تدوین شود.

وی با بیان این که بودجه دو سال گذشته و پیشنهادی سال آینده شهرداری اهر که ۴۵ میلیارد تومان بود، تفاوتی نداشت و کاملاً تحقق نمی یافت، گفت: در لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری اهر عملاً نمی شود از حقوق پرسنل یا هزینه های جاری کاهش داد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اهر در پایان در خصوص افزایش حقوق کارکنان شهرداری اهر رد سال آینده نیز گفت: در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان شهرداری اهر منتظر ابلاغ دولت هستیم و هر میزان که به تصویب مجلس رسیده و دولت آن را ابلاغ کند، ملزم به اجرا هستیم.