به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بهبود جعفری در نشست علنی روز یکشبه شورای اسلامی شهر اهر با اشاره به اینکه نامه استعفای مهندس کمال امید، شهردار سابق شهر تاریخی و فرهنگی اهر در شورا وصول نشده است، گفت: نامه استعفاء شهردار اهر که در فضای مجازی منتشر شده است، وجاهت قانونی ندارد چرا که می بایست ابتدا استعفاء نامه به شورای اسلامی شهر اهر ارجاع و ثبت می شد.

وی افزود: مهندس امید روز شنبه، استعفا نامه ای را برای شورا ارسال کرده بود که شماره نامه و تاریخ نداشت و امضاء آن نیز با مهر زده شده بود که به همین دلیل در دفتر شورا ثبت نشده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اهر در خصوص مصوبه عزل شهردار اهر نیز گفت: در ۷ مهر ماه طی جلسه علنی شورای شهر که با حضور تمامی اعضای شهر و نماینده فرمانداری شهرستان بر گزار شد، عدم سکونت شهردار و خانواده وی در شهر محل خدمت محرز گردید که طی آن طبق مادتین ۸۰، ۸۲ و ۹۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و طبق بند د تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و بند یک پاورقی ماده ۴ همان آیین نامه و بر اساس استعلامات از ادارات مربوطه، توسط چهار عضو شورای اسلامب شهر عزل شد.

جعفری ادامه داد: مصوبه عزل شهردار طبق فرآیند قانونی به هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان که متشکل از فرماندار، رئیس دادگستری و نماینده شورای اسلامی استان می باشد، ارسال گردید و پس بررسی های کارشناسی و استعلام از مراجع ذیربط طی دو هفته مهلت قانونی، نهایتا در ۲۰ مهر ماه مورد تایید قرار گرفت.

وی در ادامه با بیان اینکه شورا به عنوان چکیده فضائل مردم یک شهر است، گفت: اصلی ترین وظیفه شورا در مرحله اول انتخاب فردی متخصص و امین و متعهد به عنوان شهردار می باشد که بازوی اجرایی مدیریت شهری بوده و در مرحله دوم نیز ارائه راه حل ها و تصویت لوایح و طرح هایی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر اهر در خصوص انتخاب سرپرست شهرداری اهر نیز گفت: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر اهر، محمد سرقینی، معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری اهر به عنوان سرپرست جدید شهرداری انتخاب شده است.

بهبود جعفری تاکید کرد: تلاش برای کاهش نارضایتی مردم و ارائه ساز و کار در کاهش مراجعات مردمی با تعریف سامانه های جدید بایستی سرلوحه اقدامات سرپرست جدید شهرداری قرار بگیرد.

وی ادامه داد: پیگیری مصوبات، تکریم ارباب رجوع و شفافیت مالی از مهم ترین انتظار شورا از مهندس سرقینی، سرپرست جدید شهرداری اهر است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اهر در پایان گفت: شوراهای اسلامی برای در نظر گیری منافع شهروندان بایستی به مواردی از جمله حفظ اتحاد و یگپارچگی، انتخاب شهردار قوی، نظارت مستمر بر عملکرد بخش اجرایی، تصویب طرح ها و لوایح لازم، برخورد با عملکرد ضعیف شهرداری و عملیاتی کردن مصوبات و اداره مطلوب دستگاه اجرایی عمل نمایند.