به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، فرگل صحاف از اجرای اورژانس اجتماعی ۱۲۳ با هدف جلوگیری از خود کشی خبر داد و گفت: پارسال تعداد ۳۶۹ مورد اقدام به خودکشی صورت گرفت که توسط اورژانس اجتماعی از این اقدام منصرف شدند.

او افزود :۹۰ درصد از اقدام کنندگان به خودکشی توسط بهزیستی منصرف شدند و بالاترین دلیل مسائل خانوادگی، زناشویی و مواد مخدر بود.

او افزود: دیگر اقدامات ما در سطح اول پیشگیری، شناساندن عوامل خطر خودکشی جهت کاهش و حذف این عوامل، کاهش دسترسی به ابزار آلات خودکشی، آموزش عمومی و آموزش تخصصی به پرسنل مرتبط است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان