به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، سید علی موسوی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ورزقان با تاکید بر اجرایی نمودن مفاد فرمان مقام معظم رهبری در مقابله با قاچاق توسط ادارات و نهادهای متولی، اظهار داشت: اقدامات فرهنگی در جلوگیری از قاچاق و مصرف کالا می‌تواند بسیار موثر باشد.

وی تشویق مردم به استفاده از کالای تولید داخل را در جلوگیری از پدیده شوم قاچاق و مضرات آن از جمله بیکاری از دیگر اقداماتی دانست که باید در دستور کار نهادهای متولی و فرهنگی باشد.