به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بیت الله عبدالهی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که با حضور صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل دار شهرستان اهر برگزار شد، با اعلام اینکه تلاش هایی که در بحث اشتغال زایی صورت می گیرد، متناسب با نیازهای کشور نیست و همین تلاش ها نیز با توجه به مشکلات مردم، اصلاً قابل قبول نمی باشد، گفت: کشور ما همواره در بحث اشتغال با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و اگر به یک صد سال قبل نیز نگاه کنیم، شاید همان مشکلات وجود داشت و آن هم به عدم توجه به فرهنگ، سرمایه گذار و تولید باز می گردد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از موانع اشتغال و فرار سرمایه گذاران داخلی، توجهی به تولید بوده است، افزود: در کشور سرمایه گذاری خارجی مناسبی صورت نگرفته و با توجه به اینکه سختگیری ها و اجرای مو به موی قوانین در استان آذربایجان شرقی بیش از سایر استان هاست، باعث فرار سرمایه گذار می شود.

نماینده اهر و هریس ادامه داد: بسیاری از مشکلات و مسائل سیاسی و امنیتی از فقر مالی، بیکاری و نبود اشتغال نشأت می گیرد و هر کسی که می گوید ما مشکل اشتغال نداریم، نشان از نا آگاهی آن فرد است.

عبدالهی خاطرنشان کرد: یکی از زمینه های اشتغال در اهر معادن این شهرستان است که بر همین اساس، تلاش بر رفع موانع معادن داریم و تأکید می کنیم خام فروشی در این معادن صورت نگیرد تا صنایع جنبی احداث شوند.

وی در ادامه گفت: در مناطقی از کشور شاهد رونق اقتصادی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری هستیم ولی تصادف و مرگ عزیزان نصیب مردم شهرستان های اهر و هریس می شود مه کم و کاستی های امروز در منطقه، نتیجه مدیریت ما در گذشته است.

عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان اهر، گفت: پلمپ واحد های تولیدی و صنعتی به دلیل اجرای سختگیرانه قوانین هنر نیست، بلکه هنر در آن است که چگونه بتوانیم مشکلات این واحدها را حل کنیم.

نماینده مردم شهرستان های اهر و هریس در پایان گفت: امیدواریم مدیران منطقه بیش از پیش به اولویت های مردم توجه کرده و ارتباط تنگاتنگی با آن ها داشته باشند.