به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دکتر مجید خدابخش در جلسه کارگروه اشتغال استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ۳۱ تیر آخرین مهلت جذب تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر است، گفت: بانک ها در هفته جاری برای پرداخت تسهیلات طرح های مصوب کارگروه اشتغال دوچندان تلاش کنند.

وی افزود: رقم جذب شده در ۴ ماه ابتدای امسال در زمینه تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر، عملکرد استان‌ها را نشان می دهد و این رقم مبنای تخصیص اعتبارهای بقیه ماه های سال از سوی مرکز خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی یادآوری کرد: متناسب با جذب اعتبارهای ۴ ماه ابتدای سال می توان اعتبارهای ماه‌های دیگر سال را نیز جذب کرد.

خدابخش خواستار دعوت از خانه صنعت و معدن و متقاضیان در جلسات کمیته های کارگروه اشتغال استان شد و اظهار داشت: در این کمیته ها باید به متقاضیان راهنمایی های لازم ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: پیش فرض ما این است که متقاضیان مسلط به ضابطه، آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه هستند درحالی که حتی خود کارشناسان دستگاه های اجرایی نیز به دلیل تغییرات مداوم دستورالعمل ها تسلط کافی بر آنها ندارند.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم تفویض اختیار پرداخت تسهیلات بیش از ۶۰ میلیارد ریال برای استان ها از سوی مرکز، ادامه داد: اکنون تا ۶۰ میلیارد ریال برای استان ها تفویض اختیار شده و تسهیلات بیش از این مبلغ باید در قالب کارگروه ملی در تهران تصویب شود.

دکتر مجید خدابخش با اشاره به عدم ضرورت تشکیل کارگروه ملی و اینکه وزارتخانه ها باید سیاست گذار و نه مجری باشند، گفت: با توجه به پیشرفت های استان و تبریز در ۵۰ سال اخیر و پیگیری های انجام شده قرار شد در این خصوص برای آذربایجان شرقی تفویض اختیار انجام شود.

وی همچنین با تأکید بر لزوم تغییر دیدگاه ها برای سرعت بخشی به روند اعطای تسهیلات، اظهار داشت: اولویت پرداخت تسهیلات باید به ترتیب طرح های ملی، طرح های جدید و توسعه و طرح های سرمایه در گردش باشد چراکه در طرح های سرمایه در گردش اشتغال جدید به وجود نمی آید یا به ندرت ایجاد می شود.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به برخی از مشکلات متقاضیان تسهیلات از جمله لزوم ارائه پیش فاکتور خرید و وجود چک برگشتی، گفت: برخی از این مشکلات به دلیل نوسانات چند ماه اخیر قیمت ارز و مواد اولیه طبیعی است و از بانک ها انتظار داریم که در مقطع کنونی این مشکلات را مانعی برای پرداخت تسهیلات قرار ندهند.