به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، آزمون جذب ماما از طریق پزشک خانواده با شرکت ۱۱ نفر کارشناس ماما در آموزشگاه بهورزی شهرستان اهر برگزار شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر در خصوص این خبر گفت: این آزمون بر اساس دستور العمل های دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد که دو نفر در قالب پزشک خانواده در مرکز سلامت روستای آقبراز و شبکه بهداشت و درمان این شهر فعالیت خواهند نمود.

دکتر علی نیر پور ادامه داد: برای بررسی صلاحیت عملی داوطلبان، دو برابر ظرفیت پذیرش از بین افرادی که بالاترین نمره علمی و عمومی را کسب نمودند، به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز معرفی شده و پس از طی مراحل قانونی جذب خواهند شد.