به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مهندس ولی اله دینی با عنوان این خیر افزود: در سال گذشته بیش از ۹ میلیارد متر مکعب گاز در استان به بخش های مختلف مصرف رسیده که اوج مصرف آن مربوط به دوم دی ماه که نزدیک به ۳۸ میلیون متر مکعب و کمترین آن مربوط به ششم خرداد با مصرف ۱۵ میلیون متر مکعب در روز می باشد.

وی افزود: با توجه به برودت و تداوم شرایط آب و هوایی سرد حاکم بر منطقه که در طی سال های اخیر بی سابقه بوده رکورد جدیدی در مصرف گاز استان به ثبت رسانده است .

مهندی دینی با اشاره بر اینکه ۲۰ درصد مصارف گاز استان در سال گذشته به نیرو گاه های استان اختصاص یافته افزود: به مجموع سه نیرو گاه استان بیش از یک میلیارد و ۸۰۵ میلیون متر مکعب گاز تحویل داده شده است.

وی در خاتمه اظهار داشت: ۳۹٫۲ درصد مصرف گاز استان به بخش خانگی ۶٫۵ درصد به بخش عمومی و تجاری و ۵۴٫۳ درصد به بخش صنعت اعم از مصارف نیروگاهی ، پالایشگاه ، پتروشیمی و جایگاه های CNG و …  اختصاص یافته است بطوریکه بیش از یک میلیون و ۵۶۷ هزار و ۷۶۹ مشترک شهری و روستایی و ۶ هزار مشترک صنعتی و تجاری استان در سال گذشته بالغ بر ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز مصرف نموده اند.