به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، سید محمد عابدی در جلسه شورای خیرین سلامت شهرستان اهر گفت: هزینه ۱۵۰ میلیارد ریالی در حوزه بهداشت و درمان برای توسعه فضاهای فیزیکی، نوسازی تجهیزات و افزایش بخش های درمانی هزینه شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه علاوه برای ارایه خدمات درمانی به مردم شهرستان اهر، بیماران شهرستان های همجوار نیز برای درمان به بیمارستان شهرستان اهر مراجعه می کنند که توسعه کمی و کیفی آن مورد توجه است .

فرماندار اهر همچنین کمک خیران برای توسعه امکانات بهداشتی و درمانی و همچنین کمک به بیماران بی بضاعت و به خصوص بیماران خاص را لازم دانست .

عابدی همچنین از احداث کلینیک تخصصی و مرکز غربالگری سرطان در شهرستان اهر خبر داد.